Home > Calendar > School Calendar

School Calendar

     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
Labour Day


SA1 English (Paper 2)

SA1 Mathematics

SA1 Mother Tongue (Paper 2)
10 
SA1 Science
11 
SA1 Higher Mother Tongue
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Start of School Vacation
27 
28 
29 
Vesak Day
30 
31